You are not logged in.

1

Monday, May 7th 2012, 4:47pm

Rekrutenwedstrijd – regels

1. De wedstrijd start op 06.06.2013 en eindigt op 31.07.2012

2. Enkel rekruten die zich tijdens de periode van de wedstrijd hebben aangemeld, hun account hebben geactiveerd en level 5 hebben bereikt, worden in de puntentelling opgenomen. Dit betekent dat rekruten die zich vóór 6 juni 2013 hebben aangemeld niet worden meegeteld!

3. Het is niet toegestaan zelf rekruten-accounts op te stellen. Doe je dit toch wordt dit als multi-accounting bezien en wordt je conform gestraft. Wij behouden ons voor accounts die zich via dezelfde internetaansluiting of proxy aangemeld hebben respectievelijk gespeeld worden uit de puntentelling te schrappen.


Wij wensen alle deelnemers veel plezier en veel succes!

Jullie support team