You are not logged in.

1

Monday, July 18th 2011, 8:49am

Regulamin korzystania z Shoutbox

Shoutbox w grze (w skrócie SB) służy jako platforma wymiany informacji między graczami. Prosimy o zachowanie wysokiej kultury osobistej, wypełnianie poleceń moderatorów i nie zaśmiecanie SB niepotrzebnymi wiadomościami. Okażcie też szacunek swoim rozmówcom, gdyż wulgarne i obsceniczne wypowiedzi nie będą tolerowane. Podstawowe reguły SB:

Zasady korzystania z Shoutbox

SB udostępnione jest dla wszystkich graczy. Przestrzegania zasad SB i porządku pilnują moderatorzy, których polecenia należy wykonywać. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podjętą przez moderatora, możesz odwołać się od niej, przesyłając screen z rozmową na adres support.PL@tagoria.net

Poza oczywistymi zasadami wzajemnego poszanowania i dobrej kultury, przestrzegać należy następujących zasad:

- Werbowanie do hord oraz informacje o najemnikach zamieszczać można co 15 minut
- Werbować mogą tylko władze hordy – nikt inny
- W SB ogólnym używać należy języka gry
- Rozmowy łamiące regulamin bądź do tego prowadzące są zabronione. Należą do tego m. in.:
- oferty sprzedaży kont
- opisy błędów w grze lub możliwości oszukiwania
- podawanie nazw farm lub informacje o tzw. prezentach pożegnalnych
- podawanie danych dotyczących konta (raporty, atrybuty, dane gracza itp.)
- Komercyjna reklama jest zabroniona (dotyczy to m. in. rozmów o linkach do gier lub usług, które nie są oferowane przez GameArt Studio).

Wykroczenia w SB skutkują ostrzeżeniem od moderatora, w drastycznych przypadkach mod ma prawo nałożyć od razu bana. Otrzymana blokada (ban) dotyczy wszystkich języków gry. Powtarzające się przewinienia skutkują coraz dłuższymi karami, z możliwością blokady konta włącznie.

Rate this thread